A mindennapi gyakorlatok fontosságáról I - A Naprítusok

A Thelema egy életforma. Tudom, közhelyként hat, de ha belegondolunk, egy spiritualitást nem lehet hitelesen követni, ha az ember nem éli, csak használja. A megélés egyik fontos eleme a napi gyakorlat. Az ember könnyen felejti el, mi igazán fontos, mik a valódi céljai, de a mindennapi ritualitás megkönnyíti ezek szem előtt tartását.

Mi hát a cél? Thelema = Akarat. A valódi énünk az, melyet igyekszünk megtisztítani minden szennytől, hogy megérthessük Valódi Akaratunkat. Ezen Én egyik legjobb jelképe a Nap. Ha kabbalista szempontból nézzük, a Nap a Tiferet szefirához tartozik, mely a legfelső, a Keter tiszta, isteni fényét közvetíti a legalsó, a Malkuth fizikai, sötét világa felé. Ebből következik, hogy a Thelema tulajdonképpen szoláris kultusz, s ezen tényre emlékeztet azon gyakorlat, melyet Crowley a Liber Resh vel Heliosban ad meg. A továbbiakban személyes tapasztalataimat, saját módszeremet osztom meg - szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem az, ahogy csinálni kell, pusztán az, ahogy én csinálom. Hasznos, ha mindenki kialakítja a saját múdszerét. A Resht naponta négyszer végzem: napfelkeltekor, délben, naplementekor és éjfélkor. A megfelelő irányba fordulva felveszem a megfelelő testtartást (illetve Kelet felé elvégzek egy négy testtartásból álló mozdulatsort), elmondom az Áldást, végül a Liber AL két Naphimnuszából egyet (vagy akár mindkettőt). A gyakorlat szempontjából fontos megjegyezni, a Thelemiták számára általában a rituális kelet Boleskin felé van, a Resh alkalmával azonban a Nap felé fordulok.

Napfelkelte:
Kelet felé fordulva bemutatom a LVX jeleket, ezek a következők:
Megölt Ozirisz: Vállmagasságban kinyújtom karjaimat oldalra, keresztet formálva.
Gyászoló Ízisz: Jobb kar 90º-ban meghajlítva, a felkarom vízszintes, alkarom függőleges, ujjak kinyújtva felfelé mutatnak, a bal karom ugyanígy, de az ujjaim lefelé mutatnak. Arcom balra és lefelé fordítom, jobb lábam hajlított térddel a talppárnán támaszkodik.
Tüfón: Karok a fejem fölé emelve 60º-ban egymáshoz képest, felfelé nézek, lábujjhegyre állok.
Feltámadott Ozirisz: Egyenesen állva jobb karomat helyezve fölülre keresztbe teszem, kezeim a vállaimon.Majd elmondom az Áldást:
Áldott légy te, ki Ra-ként emelkedsz, s méginkább te, ki Ra vagy erőd teljében
Ki a mennyeken át hajózol bárkádon a Nap felkeltekor
Tahuti áll ragyogón az orrban és Ra-Hoor őrzi a kormányrudat
Áldás néked az Éj honából

Dél:
Dél felé fordulva bemutatom Tum-Aesh-Net jelét, egyenesen állva felfelé mutató háromszöget formálok a homlokomon a két kezemmel.Áldás:
Áldott légy te, ki Ahathoor vagy győzelmedben, s méginkább te, ki Ahathoor vagy szépségedben
Ki a mennyeken át hajózol bárkádon a Nap középútján
Tahuti áll ragyogón az orrban és Ra-Hoor őrzi a kormányrudat
Áldás néked a Reggel honából

Nyugat:
Nyugat felé fordulva Shu jelét mutatom, felkarok vállmagasságban vízszintesen, alkarok felfelé néznek függőlegesem, tenyereim az ég felé néznek, mintha tartanám azt.Áldás:
Áldott légy te, ki Tum vagy, mikor nyugszol, s méginkább te, ki Tum vagy gyönyörödben
Ki mennyeken át hajózol bárkádon a Nap hanyatlásakor
Tahuti áll ragyogón az orrban és Ra-Hoor őrzi a kormányrudat
Áldás néked a Nappal honából

Észak:
Észak felé Auramoth jelét mutatom, egyenesen állva lefelé mutató háromszöget formázok Solar Plexusom magasságában.Áldás:
Áldott légy te, ki Khephra vagy mikor rejtőzöl, és méginkább te, ki Khephra vagy csendedben
Ki mennyeken át hajózol bárkádon a Nap éjféli óráján
Tahuti áll ragyogón az orrban és Ra-Hoor őrzi a kormányrudat
Áldás néked az Est honából

Mint látjuk, az Áldás felépítése egyszerű:
Áldott légy te, ki [istennév] vagy [cselekedet], s méginkább te, ki [istennév] vagy [tulajdonság]
Ki a mennyeken át hajózol bárkádon a Nap [aktuális állása]
Tahuti áll ragyogón az orrban és Ra-Hoor őrzi a kormányrudat
Áldás néked a[z előző napszak] honából

A két Naphimnusz a Liber AL vel Legis, azaz a Törvény Könyve III:37-38 passzusaiban találhatók:

"Az egység legfelsőbb képe
Csodálom hatalmas lehed
Legfőbb és iszonyú Isten
A Halál s az istenek
Is rettegnek téged
Én, én imádlak téged

Jelenj meg trónusán Ra-nak
Nyisd meg a Khu útjait
Könnyítsd útjait a Ka-nak
A Khabs az ő útjain
Altasson, vagy költsön
Aum! Hagyd hogy megtöltsön!"

(megjegyzés: Az O.T.O. nemrég helyesbítést adott ki. Rengeteg jel mutat arra, hogy Crowley eredeti szándéka szerint az utolsó szó "megöljön" - "kill me" - lett volna, az ehelyetti "fill me" véletlen hiba eredménye. Én még ezen helyesbítés előtt tanultam meg a rítust, ezért a "megtöltsön" verzió rögzült bennem, de mindenki akarata szerint csinálja ezen rítust)

A másik himnusz:
"A fény enyém, emészt sugárja
Megnyitom rejtett ajtóm
Ra-nak és Tumnak házába
Hol Khephra él, és Ahathoor
Thébaid vagyok, Ó Mentu,
Én, Próféta Ankh-af-na-Khonsu

Bes-na-Mautnak keblem verem
Varázsom szövi bölcs Ta-Nech
Nuit, fényed mutasd nekem,
Házadba hívj lakni engem
Ó szárnyas fény-kígyó, Hadit
Lakozz velem, Ra-Hoor-Khuit!"

Mindkét szöveget rendszeresen használom.

Szöveg és képek: ©2013 Saddie LaMort
Webdesign: Osara LaMort